pondelok 4. júna 2012

Zelená pre kresťanstvo tretieho milénia


Program praktických krokov ochrany stvorenstva pre všetkých ľudí dobrej vôle:

1. Životné prostredie v osobnom živote (úroveň osobná, rodinná, komunitárna, inštitucionálna) všade doma, v práci, vo farnosti, kde to je možné:
- Šetríme tepelnou i elektrickou energiou, zatepľujeme a využívame úsporné elektrické spotrebiče, žiarivky a využívame alternatívne zdroje energie, napr. solárne kolektory na ohrev vody.
- Minimalizujeme vznik odpadu už pri nákupe, odpad triedime do separovaného zberu a bioodpad kompostujeme.
- Šetríme vodou, zachytávame a využívame dažďovú vodu, chránime čistotu vody.
- Ak je to možné, cestujeme dopravou s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie, teda vlakom, autobusom, bicyklom.


prevzaté  (EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A VYBRANÉ KAPITOLY

Z ENVIRONMENTALISTIKY PRE TEOLÓGOV; Marek Petro, Veronika Liptáková, Prešov 2011)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára